Communiceren gaat over de inhoud. Er zijn zenders en ontvangers. Er is interactie. 

Bij KMP gaat het erom dat de boodschap die je over wilt brengen duidelijk overkomt en aankomt. 

Dat is wat je wilt: helder, correct en effectief communiceren. 

Welk medium je daarbij gebruikt, is maatwerk. Wat ligt jou het beste en wat is goed voor de doelgroep?